Xuất khẩu lao động Nhật Bản ĐI lần 2 có dễ không?

xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017

xkld nhat lan 2 có dễ không?

Theo thông tin từ Ban quản lý lao động Việt tại Nhật thì Nhật Bản đang rất cần những lao động làm việc trong ngành xây dựng nên có thể phía Nhật sẽ tiếp tục tiếp nhận lại những lao động VIệt Nam quay lại làm việc trong ngành này..

Hướng đi mới là những lao động đã hết hạn hợp động về nước sẽ tiếp tục đi xuất khẩu lao động Nhật Bản lần 2 trong thời gian là 2 năm, còn đối với các lao động đi đơn hàng mới thì kéo dài thời hạn hợp đồng lao động trong thời gian từ 3 năm lên thời gian 5 năm.

Tham khảo: du học Hàn Quốc vừa học vừa làm 2017

Hơn nữa, phía Nhật cũng có ý định điều chỉnh tỷ lệ người lao động nước ngoài ở các xí nghiệp, nhà máy từ 5% – 15%. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tăng số lượng lao động sang Nhật làm việc trong cẩm nang thời gian tới.

Tham khảo thêm: đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động Nhật

Nếu những thông tin này có hiệu lực thì sẽ có bước đột phá mới trong việc đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.

Tác giả: thanhhaivphd