Unlock iPhone 6 theo tiểu chuẩn quốc tế

Mở mạng iPhone của quý khách

trước hết, nhà cung cấp sẽ cần phải khắc phục nhu cầu unlock iPhone 6 plus của bạn. Sau đó, bạn sẽ sao lưu, xóa, khôi phục lại iPhone của khách hàng để mở khóa .

Bắt đầu các bước:

     theo dõi nếu quý khách cung cấp tàu sân bay unlock. Chỉ vận chuyển của bạn có thể bẻ khóa iPhone của khách hàng.
     Gọi trực tiếp với hãng của bạn và yêu cầu bẻ khóa. Bạn có khả năng cần phải đáp ứng các nhu cầu để hội đủ điều kiện để mở mạng. Sau trong khi quý khách gửi yêu cầu đến nhà sản xuất của quý khách, nó có thể mất một vài ngày để hoàn thành. Liên hệ trực tiếp với hãng để biết tình trạng yêu cầu unlock của khách hàng.
     Sau khi khách hàng xác nhận rằng hãng bẻ khóa iPhone của bạn đã được khắc phục, đi vào phần tiếp theo.

Nếu quý khách có một thẻ SIM từ một tàu sân bay khác với hãng hiện nay của quý khách, hãy làm theo các bước sau:

     Tháo thẻ SIM của quý khách và lắp thẻ SIM mới.
     Hoàn tất quy trình thiết lập.

Nếu quý khách không có một thẻ SIM, khách hàng có khả năng dùng, hãy làm theo quá trình sau để hoàn tất các bước:

     Sao lưu iPhone của bạn.
     Trong khi khách hàng có một bản sao lưu, xóa iPhone của khách hàng.
     Khôi phục lại iPhone của khách hàng xuất xứ bản sao lưu quý khách chỉ cần làm được.

Tiếp nhận trợ hỗ trợ

thực hiện theo quá trình sau nếu khách hàng có bất kỳ sự cố hoặc nếu unlock iphone 6 nhật khách hàng thấy thông báo này trong iTunes hoặc trên thiết bị của quý khách:

“Thẻ SIM trong iPhone này không xuất hiện để được hỗ trợ. Thẻ SIM Chỉ phù hợp xuất xứ một tàu sân bay hỗ trợ có thể được dùng để kích hoạt iPhone. Xin hân hạnh chèn thẻ SIM đi kèm với iPhone của bạn hoặc truy cập vào một cửa hàng sản xuất chương trình tương trợ.

     Khôi phục lại iPhone của bạn để thiết lập nhà máy.
     Liên hệ với hãng để xác minh rằng các lock đã được áp dụng trong hệ thống của nhà sản xuất.
     Khôi phục lại iPhone của bạn xuất xứ một bản sao lưu.

Tác giả: Thu Thảo