Ứng dụng biến dien thoai iPhone 5s thành máy kham sức khỏe

Một trong suốt những điểm khác biệt của heicard  iPhone 5s so với các máy iPhone kiếp trước là Apple trang bị thêm trên máy một con vi mạch M7 mà Apple làm gọi là “bộ cùng xử lí chuyển động”. Con vi mạch nè có hiệu quả thu nhặt dữ liệu chuyển động từ la bàn , gia tốc mẹo , cù hồi chuyển của máy , từ đó giúp iPhone có xác xuất trở nên một chiếc máy theo dõi sức khỏe tặng người dùng.

Ứng dụng biến iPhone 5s thành máy theo dõi sức khỏe - 1

Và để tận dụng con vi mạch nè trên heicard  iPhone 5s , Nike mới đây nhỡ ra công báo ứng dụng Nike+ Move trên App Store , giúp người dùng iPhone 5s có xác xuất sử dụng fone của tớ tặng việc theo dõi hoạt động thể dục thể thao. Tuy nhiên , Nike chỉ thiết kế ứng dụng nè như một dạng “dùng thử” , tức là khả năng theo dõi sức khỏe của iPhone 5s sẽ đéo trọn vẹn nổi như các vòng mang tay theo dõi sức khỏe khác. Đây cũng là điều động hẳn nhiên vì Nike đương bán ra trên thị trường chiếc vòng mang tay FuelBand của hụi , và nếu như mang tất cả các Bản năng theo dõi sức khỏe lên iPhone 5s thì sẽ đéo hiếu đương cần mua FuelBand của hụi nữa.

ứng dụng Nike+ Move sẽ truyền tất cả các dữ liệu mà vi mạch M7 của heicard  iPhone 5s lên hệ thống giao thông Fuel Points của Nike. Ứng dụng cũng tích hợp với hệ thống giao thông Game Center của Apple nên bạn có xác xuất so sánh kết quả tập luyện của tớ với bầu bạn , hay là với bầu bạn cũng dùng Nike+ Move.

Tác giả: quantri

Comments

icon up top