Tuyển sinh liên thông đại học sư phạm hà nội 2016

MỜI TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2016

 Thời kì đào tạo:

Liên thông từ Trung Cấp lên Đại Học thời gian là 2.5 năm

Liên thông Cao Đẳng lên Đại Học thời kì là 1,5 năm

liên thông Đại học Sư Phạm Hà nội

 Đọc đầy đủ bài viết tại đây

Tác giả: Thu Thảo