Làm gì khi iPhone, iPad hỏi “Trust This Computer?” mỗi khi kết nối máy tính?

“Tin cậy máy tính này ?” hay trust this computer là bảng thông báo quen thuộc mỗi khi ta kết nối các thiết bị Apple (từ iOS 7 trở lên) với máy tính, hoặc chỉ đơn giản là khi cắm sạc Video hướng dẫn khi máy tính hỏi “Tin cậy máy tính này ?” “Tin cậy … Đọc tiếp Làm gì khi iPhone, iPad hỏi “Trust This Computer?” mỗi khi kết nối máy tính?