Xử lý vết bỏng axit

  Bỏng hóa chất thường để lại những hậu quả đáng tiếc, các loại hóa chất như axit, bazơ khi tiếp xúc với da trên diện tích rộng và ăn sâu vào da có thể gây tử vong. Việc nhận biết vết bỏng hóa chất, về axit để giúp bạn có hướng sơ cứu và … Đọc tiếp Xử lý vết bỏng axit