Rối loạn gì sẽ đến, khi mãn kinh?

Rối loạn gì sẽ đến, khi mãn kinh?Tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ Mãn kinh được coi đó là giai đoạn Thứ 3 của sự phát triển về sinh lí của người phụ nữ, đúng hơn chính là đánh dấu sự kết thúc thời kỳ sinh sản của họ. Trong thời kỳ mãn kinh, … Đọc tiếp