Máy đả trắng đa đả nghệ RF mini tần mạng 1MHz kích hích tế bào trong suốt 1 giây 86.400.000 điểm sóng chữa trừng phạt đả se khít lỗ chân lông, công mịn đa, nâng kia đả nghệ mới nhất.

Máy làm trắng da đánh nghệ RF mini tần mạng 1MHz kích huých tế bào trong suốt 1 giây 86.400.000 chấm sóng chữa trừng trị đả se khít lỗ lã chân lông, tiến đánh mịn đa, nâng tê đả nghệ mới nhất.