Catherine nữ tướng sở hữu những skill độc trong Vainglory

Catherine nữ tướng xinh đẹp trong tổng số 16 tướng của Vainglory. Nếu chơi rồi thì bạn đã chơi rồi thì chắc chắn sẽ biết những sai lầm của game thủ khi chơi Vainglory nhất là khi chiến với Catherine. Dưới đây là những skill của tướng Catherine trong Vainglory?

Đọc tiếp