Đặc sản rươi Tứ Kỳ Hải Dương

Rươi là một đặc sản chỉ xuất hiện tại vùng nước lợ của các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Bình, Vinh… và gắn với  tên tuổi của cả một vùng, nổi bật như Rươi Tứ Kỳ. Có lẽ vì thế mà cứ đến tầm cuối tháng chín, đầu tháng 10 Âm lịch, các bà các … Đọc tiếp Đặc sản rươi Tứ Kỳ Hải Dương