Giải pháp chấm công đa chi nhánh

Nhiều các công ty, doanh nghiệp lớn mạnh, họ đã mở ra rất nhiều chi nhánh con để hoạt động. Họ vẫn muốn dữ liệu được tổng hợp về một công ty, doanh nghiệp mẹ để theo dõi. Dữ liệu chấm công lao động cũng vậy, tổng hợp hết về một doanh nghiệp công ty … Đọc tiếp