Phần lớn các ông bố bà mẹ đều cho rằng Gen di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ. Trên thực tế, theo các nhà khoa học yếu tố di truyền chỉ ảnh hưởng 30%, 70% còn lại là nhờ vào phương pháp giáo dục con trẻ của các ông … Đọc tiếp