Tuyển sinh liên thông đại học sư phạm hà nội 2016

MỜI TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2016  Thời kì đào tạo: Liên thông từ Trung Cấp lên Đại Học thời gian là 2.5 năm Liên thông Cao Đẳng lên Đại Học thời kì là 1,5 năm  Đọc đầy đủ bài viết tại đây