Con đường thứ hai cho các bạn sinh viên nuôi ước mơ trở thành cô giáo

Bạn ao ước trở thành giáo viên nhưng dự định bạn đầu của bạn chưa được thành hiện thực, giờ đây đã có con đường thứ hai cho bạn, nếu bạn thự sự muốn theo ngành giáo dục để trở thành một giáo viên ươm mầm những ước mơ của trẻ, liên thông đại học … Đọc tiếp

Tuyển sinh liên thông đại học sư phạm hà nội 2016

MỜI TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2016  Thời kì đào tạo: Liên thông từ Trung Cấp lên Đại Học thời gian là 2.5 năm Liên thông Cao Đẳng lên Đại Học thời kì là 1,5 năm  Đọc đầy đủ bài viết tại đây