dây chuyền lọc nước khoáng khắc phục nước kém chất lượng

Hà Nội là một trong những nơi có tỷ lệ người mắc bệnh từ nguồn dây chuyền lọc nước khoáng tinh khiết sinh hoạt, ăn uống nhiễm asen (thạch tín) cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Đây là điều đáng ngạc nhiên và báo động về tình trạng sử dụng dây chuyền nước … Đọc tiếp