Sử dụng hệ thống kiểm soát ra vào chính hãng để đảm bảo an toàn

hệ thống kiểm soát ra vào chính hãng dùng vân tay để xác nhận mở cửa, bọn trộm rất có thể vô hiệu hóa camera chứ không thể nào mà vô hiệu hóa được thiết bị kiểm soát ra vào. Chính vì vậy khi dùng giải pháp này, Chúng ta hoàn toàn có thể yên … Đọc tiếp