Đông trùng hạ thảo thiên nhiên đứng trước nguy cơ tuyệt diệt

Trong nhiều thế kỷ đã thôi qua, con người đã phát hiện ra sức mạnh vô hạn của của đông trùng hạ thảo. Nó mang lại tác dụng thần kỳ như được đấng cứu thế tạo ra để giúp con người phòng và chữa vô vàn các bệnh tật khác nhau. Trong đông y, đông … Đọc tiếp