Nguồn nước ô nhiễm hại tới sức khỏe như thế nào

Đa phần Ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau cho Biết , địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người có ý thức bảo vệ môi trường, tránh có những hành vi trực tiếp gây ô nhiêm môi trường. Đồng thời, áp dụng … Đọc tiếp