Bộ Tài chính đề nghị giảm giá dịch vụ chữ ký số

Từ 1/11, phải dùng chữ ký số kê khai hải quan I. Thêm nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số thứ 5 Ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử sẽ giúp các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn thông tin đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí … Đọc tiếp