su-hoi-sinh-cua-ban-phim-vat-ly (2)

Bàn phím vật lý của samsung

samsung áp dụng bàn phím vật lý và điện thoại