QUÁ TRÌNH ĐỊNH LUỢNG-máy chiết rót SẢN PHẨM LỎNG

QUÁ TRÌNH ĐỊNH LUỢNG-máy chiết rót SẢN PHẨM LỎNG

Định lượng sản phẩm lỏng là máy chiết chai một thể tích nhất định sản phẩm lỏng và rót vào trong chai, bình, lọ, v.v.. Định lượng sản phẩm lỏng bằng máy được sử dụng rộng rãi bên trong phổ biến ngành sản xuất thực phẩm. Khi định lượng bằng máy thì cải thiện được điều kiện vệ sinh, đảm bảo được năng suất cao và định lượng sản phẩm một cách chuẩn xác .

Máy định lượng máy chiết rót bán tự động sản phẩm lỏng thường được áp dụng cho những trường hợp yêu cầu năng suất cao, hoặc các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh thực phẩm. Tùy theo tính chất của dung dịch , các day chuyen chiet rot sẽ khác nhau ở những bộ phận làm việc chính, những cách thức rót .

bên trong ngành thực phẩm, máy định lượng-máy chiết rót sản phẩm lỏng đựơc áp dụng cho nước uống giải khát, nuớc trái cây, bia, rượu, nước uống giải khát có ga, sữa, mứt, những loại dung dịch thực phẩm cô đặc, v.v..

những phương pháp định lượng chủ yếu gồm có:

Định lượng bằng bình định mức: chất lỏng được định lượng chuẩn xác nhờ bình định mức trước khi rót vào chai.
Định lượng bằng chiết tới mức cố định: dung dịch được chiết tới mức cố định bên trong chai bằng cách chiết đầy, sau đó lấy khối thể tích bù trừ ra khỏi chai; khi đó mức lỏng bên trong chai sẽ sụt xuống một khoảng như nhau bất kể thể tích của các chai có bằng nhau hay không. Ngoài ra còn sử dụng ống thông hơi, chất lỏng đựoc chiết tới khi ngập miệng ống thông hơi sẽ dứng lại. hình thức nầy có độ chuẩn xác không cao, tuỳ thuộc độ đồng đều của chai.
Định lượng bằng cách chiết theo thời gian: cho chất lỏng chảy vào chai bên trong khoảng thời gian xác định, có thể xem như thể tích dung dịch chảy là không đổi. hình thức nầy chỉ áp dụng cho những sản phẩm có giá tri thấp, không yêu cầu độ chuẩn xác định lượng.
trong ba hình thức định lượng cơ bản: theo bình định mức, định lượng theo mức và định lượng theo thời gian chảy thì rất phổ biến nhất đối với sản phẩm lỏng là hai hình thức đầu.

Có 3 hình thức chiết sản phẩm :

phương pháp rót áp suất thường: chất lỏng tự chảy vào bên trong chai do chênh lệch về độ cao thủy tĩnh. Tốc độ chảy chậm nên chỉ thích hợp với các chất lỏng ít nhớt.
phương pháp rót chân không: Nối chai với một hệ thống máy chiết rót hút chân không, dung dịch sẽ chảy vào trong chai do chênh áp giữa thùng chứa và áp suất bên trong chai. Lượng chất lỏng chảy vào chai thông thường cũng được áp dụng phương pháp bù trừ hoặc chiết đầy chai.
hình thức rót đẳng áp: hình thức này được áp dụng cho các sản phẩm có gas như bia, nước uống ngọt.bên trong khi rót, áp suất bên trong chai lớn hơn áp suất khí quyển nhằm tránh không cho ga (khí CO2) thoát khỏi chất lỏng . Với phương pháp rót đẳng áp thông thường, người ta nạp khí CO2 vào trong chai cho đến khi áp suất bên trong chai bằng áp suất bên trong bình chứa, sau đó cho sản phẩm từ bình chứa chảy vào trong chai nhờ chênh lệch độ cao.
Máy định lượng-máy chiết chai sản phẩm lỏng gồm rất phổ biến cơ cấu rót , mỗi cơ cấu rót được bố trí chiết cho 1 chai. những cách thức rót có thể được bố trí thẳng hàng, làm việc cùng lúc (máy chiết có cơ cấu chiết thẳng) hoặc bố trí trên bàn quay, làm việc tuần tự (máy chiết bàn quay), có thể kết hợp với các thiết bị lọc nước để nâng cao năng suất

Tác giả: Thu Thảo