Phương pháp tìm kiếm tài liệu tham khảo

Trong nghiên cứu khoa học hay làm luận văn, công tác nghiên cứu tài liệu vô cùng quan trọng vì nó thể hiện sự quan tâm, chú trọng đến bài viết của tác giả, vừa giúp bài viết có cơ sở lý thuyết, đạt chất lượng cao hơn. Vậy làm sao để tìm kiếm tài liệu tham khảo tốt nhất, đội ngũ viết thuê báo cáo thực tập  chúng tôi sẽ cung cấp những điều cơ bản.

lam-khoa-luan-tot-nghiep-thue

Lựa chọn nguồn tài nguyên và công cụ tìm kiếm

Khi đã có chủ đề xác định, đặt ra mục tiêu nghiên cứu rõ ràng thì nên lựa chọn nguồn thông tin phù hợp nhất để tìm kiếm tài liệu tham khảo. bạn cần lựa chọn loại tài liệu tham khảo và công cụ để tìm kiếm tài liệu tham khảo phù hợp. bởi ứng với các loại tài liệu khác nhau sẽ có các nguồn cung cấp khác nhau. Do đó sự lựa chọn nguồn tài nguyên hay công cụ tìm kiếm luôn tùy thuộc vào chủ đề cần tìm kiếm và quan điểm tiếp cận.

Chu trình xuất bản thông tin khoa học được biểu diễn như sau:

Ý tưởng

nghiên cứu

Sổ tay chuyên ngành bách khoa thư

 

Thông báo cá nhân
Sách chuyên ngành
Báo cáo hội nghị không xuất bản
Cơ sở dữ liệu và chỉ mục khoa học
Báo cáo nghiên cứu
Báo cáo chuyên ngành kỷ yếu hội nghị

Đặc điểm của các loại tài liệu

Ý tưởng nghiên cứu: ý tưởngnaảy sinh trong đầu nhà nghiên cứu hay nhóm nghiên cứu nào đó để đặt vấn đề nghiên cứu, lập giả thuyết và phát triển ý tưởng trong thời gian nghiên cứu.

Thông báo cá nhân: những trao đổi thảo luận về kết quả nghiên cứu của chuyên gia, đồng nghiệp thông qua các phương tiện khác nhau như thư điện tử, họp nhóm, diễn đàn…

Báo cáo hội nghị không xuất bản: giới thiệu kết quả nghiên cứu, kết luận ban đầu trong hội nghị hội thảo không được in và công bố chính thức.

Báo cáo nghiên cứu: công bố các tài liệu dạng chờ in, báo cáo kĩ thuật hay khóa luận văn, luận án ở các đơn vị nghiên cứu.

Báo chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị: các kết quả nghiên cứu, kết luận được công bố, thừa nhận trong khoa học chuyên ngành thông qua hội nghị hội thảo hay các tạp chí chuyên ngành khoa học uy tín.

Cơ sở dữ liệu và chỉ mục khoa học: có nhiều cơ sở dữ liệu, tập hợp các bài tạp chí chuyên ngành.

Sách chuyên ngành: kết quả nghiên cứu được thừa nhận sau thời gian dài được tập hợp lại và hệ thống viết thành sách chuyên khảo.

Sổ tay chuyên ngành, bách khoa thư: ấn bản không định kì, ấn bản tham khảo tổng quát phản ánh khá hoàn chỉnh và có hệ thống tri thức khoa học đã được thừa nhận.

Các bạn có thể xác định cho mình những nguồn tài liệu cần tìm để nhanh chóng tìm kiếm nguồn tài liệu tốt, có liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu. Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ sẽ tiếp tục mang đến những chia sẻ về tìm kiếm tài liệu tham khảo.

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận