Mẫu giấy hợp quy tiếp xúc thực phẩm được quy định

Mẫu giấy hợp quy tiếp xúc thực phẩm phải đúng với mẫu được quy định của Bộ y tế mới được coi là hợp lệ, giấy chứng nhận được cấp khi đơn vị hoàn tất các thủ tục công bố

tiep-xuc-thuc-pham

Mẫu giấy hợp quy tiếp xúc thực phẩm được quy định

mau-giay

mau-giay1

Đơn vị bạn sẽ nhận được giấy công bố tiếp xúc thực phẩm tương tự như những mẫu trên sau khi công bố, giấy này sẽ đi kèm với thông tin sản phẩm, giúp cho doanh nghiệp làm căn cứ để cơ quan quản lý tiện kiểm tra cũng như giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đã đạt chất lượng

Tác giả: Thu Thảo