Màng lọc nước ngầm

Theo độ sâu phân bố, he thong loc nuoc tinh khiet có thể chia thiết bị lọc nước ngầm thành màng lọc nước ro ngầm tầng mặt và xử lý nước tinh khiết ngầm tầng sâu. Đặc điểm chung của lọc nước tinh khiết ngầm là khả năng di chuyển nhanh trong các lớp đất xốp, tạo thành dòng chảy ngầm theo địa hình. hệ thống lọc nước ngầm tầng mặt thường không có lớp ngăn cách với địa hình bề mặt. Do vậy, thành phần và mực dây chuyền nước tinh khiết đóng chai biến đổi nhiều, phụ thuộc vào trạng thái của nước tinh khiết mặt. Loại xử lý nước tinh khiết ngầm tầng mặt rất dễ bị ô nhiễm. xử lý nước ngầm tầng sâu thường nằm trong lớp đất đá xốp được ngăn cách bên trên và phía dưới bởi các lớp không thấm màng lọc nước ro . Theo không gian phân bố, một lớp hệ thống lọc nước ngầm tầng sâu thường có ba vùng chức năng:

Vùng thu nhận hệ thống lọc nước ro .

Vùng chuyển tải hệ thống lọc nước .

Vùng khai thác nước đóng chai có áp.

Khoảng cách giữa vùng thu nhận và vùng khai thác thiết bị lọc nước thường khá xa, từ vài chục dây chuyền lọc nước ro công nghiệp đến vài trăm km. Các lỗ khoan xử lý nước tinh khiết ở vùng khai thác thường có áp lực. Đây là loại nước tinh khiết đóng chai ngầm có sản phẩm chất lượng tốt và lưu lượng ổn định. Trong các khu vực phát triển đá cacbonat thường tồn tại loại dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng bình ngầm caxtơ di chuyển theo các khe nứt caxtơ. Trong các dải cồn cát vùng ven biển thường có các thấu kính nước đóng chai ngọt nằm trên mực lọc nước biển.

nước tinh khiết ngầm ô nhiễm như thế nào?

nước ngầm là nguồn phân phối xử lý nước tinh khiết sinh hoạt chủ yếu ở nhiều quốc gia và vùng dân cư trên thế giới. Do vậy, ô nhiễm dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng chai ngầm có ảnh hưởng rất lớn đến sản phẩm tốt môi trường sống của con sức khỏe người dân . Các tác nhân gây ô nhiễm và suy thoái hệ thống lọc nước công nghiệp ngầm bao gồm:

Các tác nhân tự nhiên như nhiễm mặn, nhiễm phèn, hàm lượng Fe, Mn và một số kim loại khác.

Các tác nhân nhân tạo như nồng độ kim loại nặng cao, hàm lượng NO-3, NO-2, NH4+, PO4 v.v… vượt tiêu chuẩn cho phép, ô nhiễm bởi vi sinh vật.

Suy thoái trữ lượng hệ thống lọc nước công nghiệp ngầm biểu hiện bởi giảm công suất khai thác, hạ thấp mực loc nuoc tinh khiet ngầm, lún đất.

Ngày nay, tình trạng ô nhiễm và suy thoái lọc nước tinh khiết ngầm đang phổ biến ở các khu vực đô thị và các thành phố lớn trên thế giới. Để hạn chế tác động ô nhiễm và suy thoái nước đóng bình ngầm cần phải tiến hành đồng bộ các công tác điều tra, thăm dò trữ lượng và chất lượng nguồn hệ thống lọc nước ro hệ thống xử lý nước tinh khiết ngầm, dây chuyền nước tinh khiết đóng chai thải và chống ô nhiễm các nguồn dây chuyền nước tinh khiết đóng chai mặt, quan trắc thường xuyên trữ lượng và hàng cao cấp xử lý nước ngầm.

Tác giả: Thu Thảo