Hướng dẫn kiểm định chất lượng nước sinh hoạt

Theo Bộ Y tế, việc sử dụng công nghệ lọc nước ro ăn uống, sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn có nguy cơ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng. Vì thế, dây chuyền sản xuất nước tinh khiết Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm chỉ đạo để giám sát sản phẩm chất lượng nước đóng bình sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe của người dân.

Theo đó các đơn vị liên quan cần tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và kiểm soát hàng tốt xử lý nước tinh khiết đối với các nhà dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng bình nước tinh khiết đóng chai , trạm cấp hệ thống lọc nước ro công nghiệp tập trung khu vực đô thị và nông thôn đảm bảo phân phối hệ thống lọc nước ro công nghiệp cho sức khỏe người dân dân. Đồng thời đẩy mạnh các hình thức truyền thông có hiệu quả về bảo vệ nguồn màng lọc nước ro , các công trình cấp hệ thống lọc nước ro công nghiệp , đường ống mua nước tinh khiết ; các biện pháp sử dụng, bảo quản, trữ hệ thống lọc nước hợp vệ sinh; sử dụng hệ thống lọc nước ro hợp lý, tiết kiệm.

Với các đơn vị cấp nước tinh khiết ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn cần tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo lọc nước tinh khiết cấp đạt quy chuẩn hàng tốt theo quy định, đặc biệt là cải thiện và bảo vệ hệ thống đường ống cấp dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng bình ; Thực hiện nghiêm túc các chế độ tự kiểm tra, xét nghiệm hàng cao cấp dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng chai định kỳ theo quy định, đồng thời khuyến khích các đơn vị cấp thiết bị lọc nước công bố chất lượng dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng chai cấp.

Cũng theo Bộ Y tế, Sở Y tế các địa phương cần xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đầu tư, nâng cấp các labô xét nghiệm sản phẩm chất lượng xử lý nước tinh khiết đảm bảo thực dây chuyền lọc nước ro hiện xét nghiệm đủ các chỉ tiêu hàng cao cấp công nghệ lọc nước ro theo quy định.

Đặc biệt cần phải tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất chính hãng màng lọc nước ro ăn uống, sinh hoạt của các cơ sở cấp loc nuoc tinh khiet tập trung, cơ sở chế biến thực phẩm, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố. xử lý nước tinh khiết hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý nước nghiêm các cơ sở cấp dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng chai vi phạm về chính hãng nước tinh khiết đóng bình theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra hàng cao cấp dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng chai trước ngày 31/12/2015 về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Nguồn nước tinh khiết đóng chai không đảm bảo dùng trong sinh hoạt, ăn uống sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt là các thành phần như Asen (thạch tín), amoni…là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh trong đó có ung thư. Các thành phần khác cũng có những tác hại nhất định với cơ thể khi hàm lượng vượt quá mức cho phép.

hệ thống lọc nước ro công nghiệp sinh hoạt đảm bảo là nguồn hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, trong đó quy định các chỉ tiêu hóa – lý – sinh phải nằm trong giới hạn cho phép. Phương pháp kiểm tra chính xác là mang mẫu công nghệ lọc nước ro đến các trung tâm, cơ sở có chức năng để kiểm tra như: Viện nghiên cứu và phát triển Vùng, Tổng cục Đo lường hàng chính hãng trung tâm Y tế dự phòng TP Hà Nội…Trên thực trạng , không nhiều người mang mẫu nước tinh khiết đóng bình sinh hoạt đi kiểm tra do một phần tin tưởng hệ thống công nghệ lọc nước ro của các nhà lọc nước tinh khiết , một phần thiếu hiểu biết về tác hại ô nhiễm nguồn hệ thống lọc nước công nghiệp hoặc chưa quan tâm đúng mức.

Để giúp người dân Hà Nội có thể biết được sản phẩm chính hãng Hiện nay nguồn nước tinh khiết đóng chai mình đang sử dụng, trong tháng 11, Enterbuy phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành kiểm tra hàng cao cấp nguồn hệ thống lọc nước ro sinh hoạt miễn phí cho sức khỏe con người dân trên địa bàn, bao gồm cả nguồn lọc nước tinh khiết dây chuyền lọc nước và lọc nước giếng khoan.

Phương pháp kiểm tra được tiến hành tại Viện theo hệ thống lọc nước đúng quy trình tiêu chuẩn kiểm tra chuẩn của Bộ Y tế. Kết quả kiểm tra sẽ cho biết chính xác hàm lượng và mức độ ô nhiễm nguồn xử lý nước theo tiêu chuẩn nước tinh khiết đóng bình sinh hoạt của Bộ Y Tế.

Tác giả: Thu Thảo