Hợp quy sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi

Có thể thấy tầm quan trọng của việc thực hiện Hợp quy sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi đối với người tiêu dùng là rất lớn, bởi sản phẩm này dùng cho trẻ nhỏ, nếu chất lượng không đảm bảo thì sẽ gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe

hop-quy-san-pham-dinh-duong-cho-tre-em-den-12-thang-tuoi

Hợp quy sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi:

Theo định nghĩa tại QCVN 11-1:2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ ĐẾN 12 THÁNG TUỔI thì

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi là Sản phẩm có dạng lỏng hoặc dạng bột đáp ứng được các nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ đến 12 tháng tuổi, được chế biến từ:

  • Sữa bò hoặc sữa động vật khác hoặc hỗn hợp của chúng,
  • Các thành phần thích hợp khác.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi có thể được sử dụng như là nguồn thức ăn thay thế sữa mẹ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT/BYT-BTM-BVHTT-UBDSGĐTE ngày 25/8/2006 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/2/2006 của Chính phủ về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ.

Do sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi nằm trong  Danh mục các thực phẩm phải công bố chất lượng  cho nên bắt buộc hợp quy sản phẩm đối với Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi để lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Về các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử sản phẩm cần phải đáp ứng theo QCVN 11-1:2012/BYT, tại QCVN 11-1:2012/BYT đã quy định rõ các bạn có thể tham khảo thêm

Về quy trình, thủ tục bạn cần thực hiện theo đúng Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu của Bộ Y Tế, cụ thể theo theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật.

Những thông tin cơ bản nhất về Hợp quy sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi chúng tôi đã tổng hợp, hy vọng có ích cho việc tìm hiểu của mọi người

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận