Hợp quy giấy vệ sinh phù hợp QCVN 09:2015/BCT

Theo quy định được ban hành tại Thông tư 33/2016/TT-BCT thì việc Hợp quy giấy vệ sinh phù hợp QCVN 09:2015/BCT là bắt buộc kể tử 1/1/2018. Đây là việc mà các doanh nghiệp nên chú ý thực hiện đúng thời gian quy định, sản phẩm giấy vệ sinh phải được công bố và dán dấu hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường

Hợp quy giấy vệ sinh phù hợp QCVN 09:2015/BCT

cong-bo-hop-quy-khan-giay

Các tổ chức cá nhận sản xuất nhập khẩu kinh doanh các sản phẩm Giấy vệ sinh: Là các sản phẩm được làm từ giấy tissue ở dạng cuộn hoặc dạng tờ, có thể có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí. Giấy vệ sinh có tính thấm hút và được sử dụng cho mục đích vệ sinh bắt buộc phải được công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường nước ta từ 1/1/2018

Sau khi đánh giá theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 nêu tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đáp ứng các Yêu cầu đối với nguyên vật liệu, yêu cầu về sản phẩm quy định rõ trong QCVN 09:2015/BCT thì sẽ được chứng nhận hợp quy theo trình tự quy định tại Mục II Chương II Thông tư số 48/2011/TT-BCT, sau đó đơn vị bạn sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy  tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công Thương.

Việc thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm giấy vệ sinh phải thực hiện tại các phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định

Để biết rõ hơn về quy trình hợp quy giấy vệ sinh cũng như thành phần hồ sơ, các bước phải thực hiện các bạn hãy truy cập link sau và liên hệ cho chúng tôi

Link nguồn: https://hopquysanpham.com/cong-bo-hop-quy-khan-giay/

Tác giả: vanthangit17