Hồ sơ cần thiết để chứng nhận hợp quy sơn

Những đơn vị thực hiện kinh doanh sản xuất, nhập khẩu sơn cần chứng nhận hợp quy sơn trước khi cho sản phẩm lưu thông trên thị trường.Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy cửa, chứng nhận hợp quy sơn trên toàn quốc, hay liên hệ với chúng tôi ngay từ hôm nay để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

chung nhan hop quy son

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

 • Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng
 • QCVN 16:2014/ BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SƠN

 • Bản công bố hợp quy;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm sơn(đặc điểm, tính năng, công dụng….);
 • Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
 • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Kế hoạch giám sát định kỳ.
 • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan

PHƯƠNG THỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY SƠN

Các cá nhân tổ chức  sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thuộc dòng sơn được lựa chọn theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 theo thông tư 28/2012/TT-BKHCN ban hành ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa Học Công Nghệ về công bố chứng nhận hợp quy và các phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn.

CÁC LOẠI SƠN PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Yêu cầu chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn sau đây:

 • SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG

 • SƠN EPOXY

 • SƠN ALKYD

Link nguồn: CHứng nhận hợp quy

Tác giả: Thu Thảo