Giới thiệu

Công ty TNHH thương mại điện tử Sudo được thành lập từ năm 2015 với định hướng xây dựng nội dung hữu ích và thiết thực cho người dùng Internet và Mobile.

Sudo là đơn vị sở hữu và quản lý, vận hành Website f-p-t.com – Website chuyên về giới thiệu và cung cấp hướng dẫn về : máy tính, doanh nghiệp và kinh nghiệm trên Internet. Tất cả nội dung đều được cung cấp miễn phí.

Tất cả nội dung đều miễn phí cho người dùng cuối và được đóng góp bởi người dùng và doanh nghiệp. Ban biên tập là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt và xử lý các yêu cầu, khiếu nại nếu có và tuân thủ theo luật pháp tại Việt Nam.

Nếu bạn cần bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.

Xin cảm ơn.