Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

Hiện nay Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM là 1 trong những điều kiện đầu tiên và mang tính chất bắt buộc để doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường

cong-bo-hop-quy-thiet-bi-dau-cuoi-gsm

Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM:

Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM là một thiết bị được sử dụng trong khi đang di chuyển hoặc dừng lại ở một điểm bất kỳ. Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM bao gồm cả thiết bị cầm tay và thiết bị đặt trên phương tiện vận tải.

Hiện việc Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM  này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị này trên lãnh thổ Việt Nam.

Các thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM quy định trong Bảng sau:

bang-1

Các thiết bị này có khoảng cách kênh 200 kHz, sử dụng phương thức điều chế đường bao không đổi, truyền các kênh lưu lượng theo nguyên tắc đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA).

Quy định kỹ thuật Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM :

Về điều kiện môi trường: Nhà cung cấp phải công bố điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị và các điều kiện đó phải phù hợp với các quy định tại Phụ lục A ban hành kèm theo  QCVN 12: 2015/BTTTT .

Thiết bị phải luôn tuân thủ mọi yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn  QCVN 12: 2015/BTTTT này khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã công bố

Về quy trình thực hiện, hồ sơ cần có hay như thủ tục hành chính thực hiện Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM như thế nào bạn hãy xem chi tiết tại chuyên mục  hợp quy thiết bị viễn thông của chúng tôi

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận