Công bố hợp quy thang cuốn, băng tải chở người

Thang cuốn hiện nay được sử dụng rộng rãi tại các trung tâm thương mai, siêu thị, các công trình lớn,… việc đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng thì bắt buộc phải kiểm định và Công bố hợp quy thang cuốn, băng tải chở người phù hợp theo QCVN 11: 2012/BLĐTBXH  áp dụng cho tất cả các thang cuốn và băng tải chở người (kiểu tấm nền hoặc kiểu băng)

cong-bo-hop-quy-thang-cuon

Công bố hợp quy thang cuốn, băng tải chở người:

Các thang cuốn và băng tải chở người phải đảm bảo các đặc tính kỹ thuật an toàn theo yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6397:2010 Thang cuốn và băng tải chở người – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. Và các yêu cầu khác nêu rõ tại  QCVN 11: 2012/BLĐTBXH

Các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, sửa chữa, lắp đặt, quản lý và sử dụng thang cuốn và băng tải chở người có trách nhiệm tuân thủ thực hiện công bố tại  Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thang cuốn hoặc băng tải chở người trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, hoặc kiểm định bất thường theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn hoặc băng tải chở người phải do tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định

Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với thang cuốn hoặc băng tải chở người:

  • 05 năm một lần đối với các thang cuốn hoặc băng tải chở người làm việc trong các điều kiện làm việc bình thường.
  • 03 năm một lần đối với các thang cuốn hoặc băng tải chở người làm việc trong các điều kiện môi trường ăn mòn, tần suất làm việc cao.
  • Chu kỳ kiểm định trên có thể được rút ngắn nhưng phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

Bạn đang tìm hiểu về Công bố hợp quy thang cuốn, băng tải chở người và cần thêm những thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề này, hãy tham khảo thêm nhiều thông tin tại diễn đàn công bố sản phẩm để có thể hiểu rõ và nắm tổng quan quá trình thực hiện

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận