Công bố hợp quy sữa dạng lỏng- sữa tươi- sữa đặc

Nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng về sữa ngày càng tăng cao, do đó với mục đích đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng thì phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định QCVN 5-1/2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước

sua

Công bố hợp quy sữa dạng lỏng- sữa tươi- sữa đặc

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng, bao gồm sữa tươi nguyên chất thanh trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa tươi nguyên chất tiệt trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa tiệt trùng, sữa cô đặc (sữa đặc), sữa cô đặc (sữa đặc) có bổ sung chất béo thực vật. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm sữa theo công thức dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi, sữa theo công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm chức năng.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm sữa dạng lỏng phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ Y tế và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa dạng lỏng sau khi hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trình tự thủ tục công bố phải tuân thủ theo  Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu đã được quy định chung cho tất cả các sản phẩm phải Công bố thực phẩm, cụ thể  tại Quyết định QCVN 5-1/2010/BYT

Hy vọng với những thông tin cơ bản trên đây về Công bố hợp quy sữa dạng lỏng- sữa tươi- sữa đặc sẽ giúp  thực hiện đúng quy định để tránh những ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình.

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận