Công bố hợp quy sản phẩm thức ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

Các doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh và nhập khẩu bắt buộc phải thực hiện Công bố hợp quy sản phẩm thức ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi mới có thể hoàn tất thủ tục đưa sản phẩm ra thị trường

thuc-an-bo-sung-cho-be

Công bố hợp quy sản phẩm thức ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

Theo thông tư 19/2012/TT-BYT công bố hợp quy và phù hợp quy định về an toàn thực phẩm và thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT/BYT-BTM-BVHTT-UBDSGĐTE ngày 25/8/2006 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/2/2006 của Chính phủ về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ thì việc công bố hợp quy sản phẩm thức ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi là điều bắt buộc và không thể bỏ qua.

Theo như các Quy định  thì việc Hợp quy sản phẩm thức ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tại  QCVN QCVN 11-3:2012/BYT của Bộ y tế. Và tránh những trường hợp ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quý khách cho nên hãy thực hiện đúng quy định.

Tất nhiên, việc tuân thủ thực hiện Công bố hợp quy sản phẩm thức ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi của doanh nghiệp dựa trên hình thức bắt buộc, đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực hiện. Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện nếu không sẽ bị sử phạt hành chính cho đến hình sự tùy vào mức độ

Tác giả: Thu Thảo