Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp

QUy định hiện hành của Bộ y tế bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp trước khi cho sản phẩm tiêu thụ đến tay người tiêu dùng

chat-tao-xop

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp

Chất tạo xốp là một sản phẩm thuộc nhóm phụ gia thực phẩm được sử dụng để giải phóng khí, làm tăng thể tích của bột nhão thực phẩm, được sử dụng trong phổ biến trong thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố. Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất tạo xốp sau khi hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật.  Các chất tạo xốp phải được công bố phù hợp với các quy định theo QCVN  4-3 : 2010/BYT. Thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật đối với phụ gia thực phẩm – chất tạo xốp cũng giống với hồ sơ công bố thực phẩm

Doanh nghiệp cần nên lưu ý thực hiện Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp đúng quy định, bởi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện của doanh nghiệp

Tác giả: Thu Thảo