Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc theo QCVN 4-9 : 2010/BYT là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là điều kiện doanh nghiệp phải đạt được khi cho sản phẩm lưu thông trên thị trường

cong-bo-hop-quy-chat-lam-ran-chac

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc là gì?

Chất làm rắn chắc: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích giữ cho các mô ở rau, quả chắc và tươi hoặc kết hợp với các chất keo hóa để tạo ra chất gel.

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc là việc làm bắt buộc với Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất làm rắn chắc làm phụ gia thực phẩm

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc đầu tiên cần phải đáp ứng các Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất làm rắn chắc được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-9 : 2010/BYT như sau:

  • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với muối của calci citrat.
  • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci clorid.
  • Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với nhôm sulfat (khan).
  • Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci sulfat vô định hình.
  • Phụ lục 5: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với nhôm amoni sulfat.

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc là một việc làm bắt buộc, cũng như Công bố thực phẩm nói chung sẽ giúp cho đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng hiện nay

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận