Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt là gì?

Với những thông tin cơ bản tổng quan sau đây về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt mà chúng tôi tổng hợp sẽ giúp bạn ban đầu có cái nhìn khái quát cho việc thực hiện

cong-bo-hop-quy-chat-chong-tao-bot

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt:

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt là gì?

. Các chất chống tạo bọt: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu sự tạo bọt cho các sản phẩm thực phẩm.

Việc công bố sản phẩm là việc làm bắt buộc với Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất chống tạo bọt làm phụ gia thực phẩm nhằm đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

Thủ tục thực hiện:

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt này cần đảm bảo chất chống tạo bọt đáp ứng đúng các Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-7 : 2010/BYT của Bộ Y Tế như sau:

  • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với propylen glycol
  • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với polyethylen glycol
  • Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với polyoxyethylen (20) sorbitan monooleat

Chi tiết hơn về thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính phải thực hiện bạn xem tại Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm để có thể thực hiện Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt đúng quy định và tiết kiệm thời gian chi phí tối đa

Tác giả: Tiểu Ca

Comments

icon up top