Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hoá

Trong Danh mục các thực phẩm phải công bố chất lượng của BYT quy định thì sản phẩm Phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hoá bắt buộc công bố hợp quy mới có thể lưu thông trên thị trường, đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu mặt hàng này

cong-bo-hop-quy-chat-chong-oxy-hoa

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hoá

Chất chống oxy hóa là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích chống lại sự hư hỏng của thực phẩm do bị oxy hóa (như ôi khét của mỡ, thay đổi màu sắc) nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm.

Các chất chống oxy hóa phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-6: 2010/BYT. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hoá nói riêng cũng như công bố thực phẩm nói chung là việc hoàn toàn hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng

Tác giả: Thu Thảo