Công bố hợp quy màng bọc thực phẩm

Công bố hợp quy màng bọc thực phẩm với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong mảng này cần phải lưu ý thực hiện trước khi cho sản phẩm lưu thông, đây là quy định của Bộ y tế với nhóm sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

cong-bo-hop-quy-mang-boc-thuc-pham

Công bố hợp quy màng bọc thực phẩm:

Màng bọc là sản phẩm được làm từ hai chất liệu chính là PE và PVC, có sử dụng phụ gia DEHA hoặc DEHP để làm mềm cho nên cần phải công bố sản phẩm phù hợp với QCVN 12-1:2011/BYT để  đảm bảo chất lượng sản phẩm không gây ảnh hưởng với thực phẩm trong quá trình tiếp xúc gây hại cho người sử dụng

Theo  quy định  thì đây là việc làm bắt buộc với những đơn vị có sản phẩm

Sau khi đánh giá chứng nhận sản phẩm theo phương pháp thử và các yêu cầu về kỹ thuật được nêu rõ trong QCVN 12-1:2011/BYT đơn vị phải thực hiện công bố hợp quy ở Sở y tế theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ BKHCN

Về hồ sơ, thủ tục chi tiết về Công bố hợp quy màng bọc thực phẩm bạn tham khảo tại chuyên mục Chứng nhận các thiết bị, sản phẩm tiếp xúc thực phẩm của chúng tôi đã tổng hợp lại toàn bộ những hướng dẫn và thủ tục hành chính liên quan, các bạn có thể xem thêm để biết thêm phục vụ cho việc thực hiện

Tác giả: Thu Thảo