Công bố hợp quy khí dầu mỏ hóa lỏng

Công bố hợp quy khí dầu mỏ hóa lỏng được quy định là hoàn tòan bắt buộc, tính đến nay việc áp dụng quy định này cũng đã được 1 thời gian và các đơn vị cũng tuân thủ thực hiện

cong-bo-hop-quy-khi-dau-mo-hoa-long

Công bố hợp quy khí dầu mỏ hóa lỏng:

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (C3H8) hoặc butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.

Việc công bố hợp quy áp dụng cho với khí dầu mỏ hóa lỏng sử dụng làm khí đốt và dùng làm nhiên liệu cho động cơ của phương tiện giao thông đường bộ

Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của LPG phải phù hợp với các quy định trong QCVN 8:2012/BKHCN nêu rõ

Việc đánh giá sự phù hợp với Quy chuẩn do tổ chức giám định hoặc tổ chức chứng nhận được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc thừa nhận thực hiện, áp dụng theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 theo  Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007

Sau khi được chứng nhận hợp quy, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phải tiến hành công bố hợp quy

LPG lưu thông trên thị trường phải đảm bảo đã được bổ sung chất tạo mùi đặc trưng cho khí gas để nhận biết nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và sử dụng. Chai chứa LPG phải được ghi nhãn và quản lý nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành

Công bố hợp quy khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp Quy chuẩn QCVN 8:2012/BKHCN sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận