Công bố hợp quy kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới

Công bố hợp quy kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới là điều không thể bỏ qua, đây là việc làm mang tính chất bắt buộc theo quy định của Bộ giao thông vận tải với những đơn vị có sản phẩm

hop-quy

Công bố hợp quy kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới

  1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới. Mã số đăng ký: QCVN 52:2013/BGTVT.
  1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới – Mã số đăng ký: QCVN 53:2013/BGTVT

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với kết cấu an toàn chống cháy của các kiểu loại xe ô tô thuộc nhóm ô tô chở người, nhóm ô tô chở hàng (ô tô tải), nhóm rơ moóc và sơ mi rơ moóc lắp thùng nhiên liệu chứa nhiên liệu lỏng (sau đây gọi tắt là thùng nhiên liệu). Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng hay những mục đích đặc biệt khác.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thùng nhiên liệu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Xe và/hoặc thùng nhiên liệu được sản xuất và cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Thông tư 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 “Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới” và Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 “Quy trình về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu”.

Với các thông tin cơ bản mà diễn đàn công bố sản phẩm chúng tôi đã tổng hợp lại về Công bố hợp quy kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới  chia sẻ bên trên hy vọng sẽ giúp ích bạn phần nào. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết này

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận