Công bố hợp quy bao tay nilon dùng chế biến thực phẩm là gì?

Việc công bố hợp quy bao tay nilon dùng chế biến thực phẩm đến nay là khâu đầu tiên doanh nghiệp cần phải hoàn tất trước khi cho sản phẩm lưu thông và tiêu thụ

bao-tay-nilon

Công bố hợp quy bao tay nilon dùng chế biến thực phẩm là gì?

Sản phẩm bao tay nilon dùng chế biến thực phẩm có liên quan quan trọng đến sự an toàn sức khỏe của người sử dụng cho nên sản phẩm cần được đảm bảo chất lượng. Việc công bố là bắt buộc và quan trọng. Công bố hợp quy bao tay nilon dùng chế biến thực phẩm là nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp, đây cũng là bằng chứng giúp doanh nghiệp khảng định chất lượng của sản phẩm, giúp các cơ quan quản lý dễ dàng hơn trong khâu lựa chọn sản phẩm

Chứng nhận các thiết bị, sản phẩm tiếp xúc thực phẩm là dùng chung cho nhiều sản phẩm có tiếp xúc với thực phẩm qua quá trình chế biến, đơn vị cần nên lưu ý và thực hiện Công bố hợp quy bao tay nilon dùng chế biến thực phẩm đúng quy định

Tác giả: Thu Thảo