Công bố hợp quy bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm

Công bố hợp quy bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm là quy định bắt buộc phải thực hiện với nhóm sản phẩm gồm: hộp, hũ, tô, chén, dĩa,…

bao-bi-dung-cu-nhua-tong-hop

Công bố hợp quy bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm

Đối tượng áp dụng

  • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các sản phẩm bao bì, dụng cụ nhựa
  • Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan khác.

Thủ tục công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm bao bì, dụng cụ nhựa phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.Theo quy định thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn theo QCVN 12-1:2011/BYT.

Công bố hợp quy bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm là một phần nhỏ trong quy định về Chứng nhận các thiết bị, sản phẩm tiếp xúc thực phẩm , các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hay nhập khẩu sản phẩm thuộc nhóm này cần nên lưu ý để thực hiện

Tác giả: Thu Thảo