Công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh là hoàn toàn bắt buộc như mọi người đã biết, việc thực hiện cần đảm bảo đáp ứng các thủ tục quy định, đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp hoạt động trong mảng này

cong-bo-chung-nhan-hop-quy-su-ve-sinh

Đối tượng phải thực hiện Công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh:

Theo  QCVN 16:2014/BXD có quy định rõ: Các sản phẩm sứ vệ sinh thuộc nhóm sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam bắt buộc phải công bố hợp quy ngoại trừ những sản phẩm sứ vệ sinh nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ có số lượng mỗi loại sản phẩm không quá 03 bộ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh.

Yêu cầu kỹ thuật về sứ vệ sinh:

Theo đó các đơn vị cần Công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau đây:

TT Tên loại     sản phẩm(a) Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu(b) Phương pháp  thử(c) Quy cách mẫu
1 Xí bệt, tiểu nữ 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 1 của TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Khả năng chịu tải của sản phẩm, không nhỏ hơn 3 kN
3. Độ làm sạch bề mặt Theo Bảng 7 của  TCVN 6073:2005
4. Mức độ vệ sinh của bệ xí
5. Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh.
2 Chậu rửa 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 2 của TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Khả năng chịu tải của sản phẩm, không nhỏ hơn 1,5 kN
3. Khả năng thoát nước Không bị đọng nước
3 Xí xổm 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 4 của TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh Theo Bảng 7 của TCVN 6073:2005
4 Tiểu nam 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 5 TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Khả năng cấp, thoát nước Theo Bảng 7 của TCVN 6073:2005
3. Độ bắn nước ra ngoài
5 Két nước, chân chậu rửa 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 3 của  TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh

Các sản phẩm sứ vệ sinh khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy từ Tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng được chỉ định. Và sau đó hoàn thiện công bố hợp quy tại Sở xây dựng theo quy định thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng hiện hành.

Việc tìm hiểu thực hiện công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh là rất cần thiết cho mọi người, giúp giảm thiểu bớt sai sót khi tiến hành bắt tay vào thực hiện,tiết kiệm chi phí cũng như thời gian cho doanh nghiệp

Tác giả: Thu Thảo