Công bố chứng nhận hợp quy máy khoan cầm tay

Theo quy định hiện hành thì việc  Công bố chứng nhận hợp quy máy khoan cầm tay theo QCVN 9 : 2012/BKHCN về tương thích điện từ là bắt buộc đã được áp dụng 1 khoảng thời gian không phải ngắn

cong-bo-chung-nhan-hop-quy-may-khoan-cam-tay

Công bố chứng nhận hợp quy máy khoan cầm tay:

Máy khoan cầm tay phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 7492-1 (CISPR 14-1), Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự – Phần 1: Phát xạ.

Về hồ sơ tiến hành công bố chứng nhận bao gồm các thành phần chính bạn có thể xem tại đây: Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị điện và điện tử

Quy trình, thủ tục cũng tương tự bao gồm: thí nghiệm -> chứng nhận -> công bố -> lưu thông. Việc này phải đảm bảo các bước đầy đủ theo quy định về thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử  nhằm quản lý giới hạn phát xạ nhiễu điện từ phát ra từ thiết bị

Công bố chứng nhận hợp quy máy khoan cầm tay nói riêng cũng như Chứng nhận hợp quy hợp chuẩn sản phẩm thiết bị điện điện tử nói chung hiện là 1 trong những điều kiện cơ bản đầu tiên để cho các sản phẩm có thể lưu thông trên thị trường

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận