Công bố chứng nhận hợp quy bao bì nhựa

công bố chứng nhận hợp quy bao bì nhựa là gi? ắt hẳn đây cũng là thắc mắc chung của nhiều người, để trả lời chúng ta hãy cùng tham khảo các thông tin sau

bao-bi-nhua

Quy định các yêu cầu đối với bao bì nhựa

Bao bì nhựa plastic hay còn gọi là nhựa dẻo. Nhựa plastic không có trong tự nhiên mà do người ta chế tạo ra… Nhựa plastic không có trong tự nhiên mà do người ta chế tạo ra…Bao bì nhựa là hình ảnh có thể thấy ở bất cứ đâu, ngoài công dụng bảo quản hàng hóa, thì một tác dụng không thể không nhắc đến, đó là Bao bì tạo ra sức hút đặc biệt đối với người tiêu dùng. Công bố chứng nhận hợp quy bao bì nhựa là bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT đã quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (gọi tắt là bao bì, dụng cụ nhựa) sau:

 • Yêu cầu kỹ thuật chung đối với bao bì, dụng cụ nhựa
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Phenol, Melamin và Ure
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Formaldehyd
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyvinyl Clorid (PVC)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyethylen và Polypropylen (PE và PP)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polystyren (PS)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyvinyliden Clorid (PVDC)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyethylen terephthalat (PET)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polymethyl Metacrylat (PMMA)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Nylon (PA)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polymethyl Penten (PMP)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polycarbonat (PC)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polylactic Acid (PLA)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyvinyl Alcol (PVA)

Các sản phẩm là bao bì, dụng cụ nhựa nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  QCVN 12-1:2011/BYT  – về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

công bố chứng nhận hợp quy bao bì nhựa là một mảng nhỏ trong hợp quy tiếp xúc thực phẩm mà các doanh nghiệp nên lưu ý thực hiện. Chi tiết và chuyên sâu hơn về từng bước thực hiện chúng tôi sẽ đi vào hướng dẫn trong các bài viết sau

Tác giả: Thu Thảo