Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì ?

Hiện thì việc chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là bắt buộc đã được áp dụng cũng khá lâu, tuy nhiên Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì ? không phải ai cũng nắm được, ở bài viết này chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này như sau:

vat-lieu-xay-dung

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì ?

Vật liệu xây dựng là bất kỳ vật liệu được sử dụng cho mục đích xây dựng. Nhiều chất hiện diện trong tự nhiên, chẳng hạn như đất sét, đá, cát, và gỗ, thậm chí cành cây và lá, đã được sử dụng để xây dựng các tòa nhà. Ngoài các vật liệu tự nhiên, nhiều sản phẩm nhân tạo được sử dụng, một số tổng hợp ít hoặc nhiều.

Theo thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 thì việc chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng  hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm. Với QCVN 16:2014/ BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và thay thế  QCVN 16:2011/BXD ban hành theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/08/2011 của Bộ xây dựng.

Những thông tin cơ bản trên phần nào đã giải thích cho bạn về câu hỏi Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì ? Bạn cần tìm hiểu sâu hơn về thủ tục hành chính, những sản phẩm phải hợp quy hay những thông tin liên quan sâu hơn hãy tham khảo tại những bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn và giới thiệu chi tiết trong cùng chuyên mục

Tác giả: Thu Thảo