chẳng phải nhà giáo, sao lại được phong nhà giáo nhân dân?

Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi bổ sung 1 số điều vào năm 2009, vừa mới đây được 1 số Đoàn đại biểu Quốc hội với đề nghị gia sư huyện thanh trì được tiếp tục sửa đổi.

tuy nhiên, tại Tờ trình số 861 ngày 11/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và 2016, Luật giáo dục ko được đưa vào chương trình sở hữu nguyên nhân được là mới được bắt buộc về tên gọi, chưa thuyết minh cụ thể nên chưa cơ sở để đưa vào chương trình.

Sau lúc xem xét những mối quan hệ giữa Luật giáo dục hiện hành và một số luật mới vừa được Quốc hội phê chuẩn mới đây và xét thấy một số nội dung bất cập lúc khai triển Luật giáo dục năm 2009, Đại biểu Hoàng Đức Thắm buộc phải Quốc hội cho phép đưa Luật giáo dục vào chương trình vun đắp luật năm 2015 hoặc năm 2016 sở hữu do cụ thể sau đây:

một là, sự không thống nhất giữa Luật giáo dục hiện hành sở hữu Luật giáo dục nghề nghiệp mới được Quốc hội khóa XIII phê duyệt tại kỳ họp thứ 8.

Cụ thể, theo Luật giáo dục trình độ Cao đẳng thuộc bậc giáo dục đại học. Còn theo Luật giáo dục nghề nghiệp thì trình độ Cao đẳng lại thuộc bậc giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đại biểu Hoàng Đức Thắm chỉ rõ phổ quát bất cập trong Luật Giáo dục. ảnh: TTBC.

tuy nhiên, trong Luật giáo dục hiện tại, trọng điểm giáo dục nhân viên kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp là 1 cơ sở vật chất của giáo dục rộng rãi. Nhưng đến đây triển khai Luật giáo dục nghề nghiệp thì các trọng điểm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp lại là một cơ sở của giáo dục nghề nghiệp.

hai là, trong giai đoạn triển khai Luật giáo dục, 1 số nội dung còn rất bất cập và bất hợp lý, trong đấy nổi lên 2 vấn đề chính:

Thứ nhất, trong Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 với phân biệt nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Theo đấy cán bộ điều hành giáo dục không hề là nhà giáo. Đây là một vấn đề cũng cần phải coi xét lại.

======>>>> Tham khảo: http://giasutoan.info/mot-truong-trung-cap-khong-tuyen-noi-mot-nguoi-hoc-sinh/

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận