Căn cứ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm

Cùng điểm qua Căn cứ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm mà chúng tôi tổng hợp sau để phục vụ cho công việc của bạn phần nào

can-cu-phap-ly

Căn cứ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm:

Để tiến hành  hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm, đơn vị bạn có thể tìm hiểu qua các văn bản sau:

  • Luật An Toàn Thực Phẩm số 55/2010/QH12,
  • Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT về Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  • Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30/8/2011 của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại
  • Thông tư số 35/2015/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia VSAT đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Hy vọng Căn cứ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm ở bên trên chúng tôi tổng hợp sẽ giúp được cho công việc của bạn phần nào. Các đơn vị sản xuất kinh doanh hay nhập khẩu các sản phẩm nằm trong danh mục quy định cần nên lưu ý và cập nhật để có thể thực hiện đúng quy định hiện hành

Tác giả: Thu Thảo