Bảng giá các loại đàn guitar giá rẻ trong năm 2017

Cùng tham khảo các mẫu sản phẩm đàn guitar giá rẻ trong năm 2107 tại website nhaccusongmo. Đây là các mẫu sản phẩm đàn bán bán rất chạy được khá nhiều khách hàng yêu thích. Vậy các mẫu đàn này gồm những dòng gì ta cùng tham khảo

Bảng giá các loại đàn guitar năm 2017

Tên đàn

Hình ảnh

Giá

Đàn Guitar Yamaha Classic C40 – Màu M/ BL Đàn Guitar Yamaha Classic C40 - Màu M/ BL

1,420,000

Đàn Guitar Classic Yamaha G-80A Đàn Guitar Classic Yamaha G-80A

2,400,000

Đàn Guitar Yamaha Acoustic F310 (F310P) Đàn Guitar Yamaha Acoustic F310 (F310P)

2,999,000

Đàn Guitar Bass Yamaha MB-50 Đàn Guitar Bass Yamaha MB-50

3,500,000

Đàn Guitar Yamaha Classic C80 Đàn Guitar Yamaha Classic C80

3,790,000

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG-201B Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG-201B

3,900,000

Đàn Guitar Bass Yamaha RBS-MS200 Đàn Guitar Bass Yamaha RBS-MS200

3,900,000

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG-202 (FG-202B) Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG-202 (FG-202B)

3,950,000

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG-251B Đàn Guitar Điện Yamaha RGX-512 J

4,200,000

Đàn Guitar Điện Yamaha RGX-512 J Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG-251B

4,200,000

Đàn Guitar Classic Yamaha CG-101A Đàn Guitar Classic Yamaha CG-101A

4,400,000

Đàn Guitar Classic Yamaha G200 (G-200) Đàn Guitar Classic Yamaha G200 (G-200)

4,400,000

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG-250D Đàn Guitar Classic Yamaha CG-120A

4,900,000

Đàn Guitar Classic Yamaha CG-120A Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG-250D

4,900,000

Đàn Guitar Yamaha FX310A Đàn Guitar Yamaha FX310A

5,099,000

Đàn Guitar Classic Yamaha C-250A Đàn Guitar Classic Yamaha C-250A

6,500,000

Đàn Guitar Yamaha Electric PACIFICA112V (Pacifica 112V) Đàn Guitar Yamaha Electric PACIFICA112V (Pacifica 112V)

6,900,000

Đàn Guitar Classic Yamaha C-250 Đàn Guitar Classic Yamaha C-250

7,500,000

Tác giả: Thu Thảo